• anva14
  • anva_10ar_3
  • vision-hallbarhet
  • bildspel-1
  • bildspel-teuna
  • bildspel-21
  • anva_10ar_31

AnVa Tubes & Components

Ditt förstahandsval från ämne till färdig produkt

En del av AnVa-koncernen

Våra tjänster

​​​​​​​
Vi erbjuder allt från hjälp med materialval, lagring, kapning, bearbetning och montering till kompletta systemlösningar.

Kvalitet & Miljö

​​​​​​​
Hos oss är kunden alltid i centrum och vi vet att det krävs mer än att leverera felfria produkter i rätt tid för att vårt företag skall vara förstahandsvalet för nuvarande och framtida kunder.

Kontakt


Om du har några frågor kring våra tjänster eller någon annan del av verksamheten kan du vända dig till oss direkt. 

Det ordnar vi, det löser vi…


Det är precis vad man vill höra när man presenterar sina idéer för en leverantör. För att möta kundernas krav på kostnadseffektiva lösningar har vi utvecklat vår verksamhet från att enbart vara en stålrörsgrossist till att också erbjuda en stor variation av tjänster, allt från hjälp med materialval, lagring, kapning, bearbetning och montering till kompletta systemlösningar.

Vår verksamhet präglas av ständiga förbättringsarbeten vad gäller kvalité och miljö. Framför allt satsar vi på engagerade medarbetare som brinner för verksamheten och sätter våra kunder i fokus.

Nyheter

2022-10-05 (uppdaterad 2023-10-24)

hållbarhet inom anva

AnVa Industries har under de senaste två år bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete.

Vårt arbete fortsätter för att uppfylla CSRD-direktiv, ökad lagstiftning, krav från våra intressenter och krav på hållbarhetsredovisningar.

Våra ägare inom AnVa koncernen, är starkt övertygade att vi tillsammans ska utveckla hållbara bolag med god lönsam tillväxt för nästa generation.

​​​​​​​Vill du veta mer om vårt arbete? Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.
2023-11-17

Tack för besöket


Årets mässa är över och vi vill rikta ett stort tack till dig som besökte vår koncernmonter under Elmia Subcontractor i Jönköping.

Nu fortsätter vi vårt arbete för fortsatta hållbara affärer. 

​​​​​​​

2024-01-08

god fortsättning 2024


Vi vill tacka för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2024.