Kompletta system

Lagring
Vi bygger ert eget lager när ni har speciella krav på dimensioner, kvaliteter och utföranden.

Kapning
Bandsåg och klingkap upp till 460 YD.

Bearbetning
Skärande bearbetning i fleroperationsmaskiner och CNC-svarvar.

Värmebehandling
Normalisering, avspänningsglödgning, seghärdning och ythärdning.

Ytbehandling
Blästring, trumling, tvättning, målning, svartoxidering, kromatering, fosfatering och blacknite.

Montering/Paketering
Montering av enskilda produkter till kompletta fordon. Paketering enligt önskemål.

Maskinpark

14 st Fleroperationsmaskiner
32 st CNC-svarvar
9 st Kapmaskiner (max 460 YD)
2 st Mätmaskiner, CEJ-Cordimet
1 st Automatiserad line
Trumlingsanläggning
Värmebehandlingsanläggning
Blästeranläggning
Tvättanläggning

Broschyr

detordnarvi