Bearbetning

Kapning
Bandsågar upp till 460 YD.

Bearbetning
Skärande bearbetning i moderna fleroperationsmaskiner och CNC-svarvar.

Andreas 141024 459

Maskinpark

14 st Fleroperationsmaskiner
32 st CNC-svarvar
9 st Kapmaskiner (max 460 YD)
2 st Mätmaskiner, CEJ-Cordimet
1 st Automatiserad line
Trumlingsanläggning
Värmebehandlingsanläggning
Blästeranläggning
Tvättanläggning

Broschyr

detordnarvi