AnVa Tubes & Components tog 1999 ett strategiskt beslut att införa ett kvalitetsledningssystem och därmed certifiera oss enligt den internationella standarden ISO 9002. Uppgraderingar har sedan skett till ISO 9001 som reviderats i enlighet med nya standarder. Vi har hela tiden kontinuerligt jobbat med förbättringar för att ”vi ska vara en framgångsrik leverantör till framgångsrika kunder”.

kvalitet

Under 2002 tog vi ytterligare ett steg och började på ett tydligare sätt att rikta vårt fokus mot miljöområdet och därmed certifierade vi oss enligt SS-EN ISO 14001. ISO 14000-serien är en standard som har utarbetats för att underlätta och hjälpa företag och organisationer i deras miljöarbete och ska således leda till en ständig förbättring av detta.

Då vi idag leverarar produkter mot fordonsindustrin ser vi det som en självklarhet att vara certifierade enligt ISO/TS 16949. December 2012 blev vi certifierade enligt ISO/TS 16949:2009 i Eskilstuna.

Under våren blev vår produktionsenhet i Hälleforsnäs certifierade mot ISO 9001:2008. Certifikatet är publicerat och kan laddas ner här:
ISO9001

ISO/TS 16949

ISO 14001:2004

ins_ISO_9001_ISO_14001_COL

Kvalitetspolicy

“Kunden i centrum”

Hos AnVa Tubes & Components är kunden alltid i centrum och vi vet att det krävs mer än att leverera felfria produkter i rätt tid för att vårt företag skall vara förstahandsvalet för nuvarande och framtida kunder.

Genom att förstå och uppfylla eller överträffa våra kunders behov, krav och förväntningar kan vi säkerställa hög kundtillfredsställelse.

Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och processer och ser kvalitetsarbetet som en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Vi strävar efter att tillvarata våra medarbetares kunskaper och erfarenheter och att alla skall känna glädje och motivation i sitt arbete.

Miljöpolicy

AnVa Tubes & Components agerar som grossist av stålrör och – stång samt som legotillverkare med främst skärande bearbetning som huvudverksamhet.

Vi ska erbjuda våra kunder material och komponenter på ett för miljön hållbart sätt och vi önskar att alla medarbetares kunskap och engagemang tillvaratas samt att miljömedvetenheten i företaget ökar.

 

Med utgångspunkt från ständiga förbättringar, lagar och andra krav uppnår vi detta genom att:

  • Energianvändningen effektiviseras och utvärderas kontinuerligt Transporter (in/ut) effektiviseras med avseende på transportvägar och fyllnadsgrader
  • Materialanvändning och avfallshantering sker med god resurshushållning
  • Föroreningar från verksamheten minimeras samt att användningen av miljöförstörande ämnen begränsas
  • Kontinuerligt utvärdera verksamhetens skrotfall, och på så sätt i möjligaste mån undvika förbruka mer energi och övriga resurser för omproduktion.

AnVa Tubes & Components uppförandekod – internt och för leverantörer.

Policy Uppförandekod – Code of conduct

AnVa Supplier Code of Conduct rev1